Hartelijk welkom!


- -

Wij zijn het Instituut voor Marketing en Mond-tot-mondreclame-onderzoek uit Berlijn.

Wij voeren samen met bekende merken onderzoek naar de werking van productreferenties en naar de verspreiding van gesprekken over producten.

Door deel te nemen aan onze enquêtes helpt u producten te verbeteren. Laat ons weten wat u denkt over producten en hoe erover in uw buurt gesproken wordt. Uw mening telt, want positieve en negatieve productreferenties kunnen het succes en de overlevingskansen van producten in sterke mate bepalen.