Wat zijn persoonlijke gegevens:

Deze bevatten informatie en gegevens zoals uw naam, adres, postadres of telefoonnummer. Uw e-mailadres hoort er ook bij, indien het overeenkomsten vertoont met uw naam en dus identificeerbaar is.

Informatie waarmee uw identiteit niet kan worden vastgesteld, zijn geen persoonsgegevens. Dergelijke informatie omvat bijvoorbeeld uw geslacht, uw leeftijd, opleiding, inkomen of postcode. Belangrijk is dat door de combinatie van dergelijke gegevens uw identiteit niet kan afgeleid worden.

Informatie van algemene aard, zoals bijvoorbeeld "65% van onze respondenten zijn tussen de 35 en 65 jaar oud" zijn ook geen persoonsgegevens.