Wie zijn wij:

ifwom is een instituut voor Marketing en Mond-tot-mondreclame-onderzoek, gevestigd in Berlijn.

Ons doel is om de impact te verkennen en de reikwijdte van productreferenties te onderzoeken. We willen weten hoe berichten zich verspreiden in vrienden- en kennissenkringen, hoever ze zich verspreiden en welke berichten liever verder verteld worden dan andere.

In wetenschappelijk onderzoek (marketing, psychologie, sociologie) is er een grote belangstelling voor het effect van mond-tot-mondreclame. Daarom richt ifwom zich op academische samenwerking met ESCP Europe en met de Viadrina European University.